Srebrne Svirale - DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Srebrne Svirale

DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Moje igračke Tema ove pjesme je dječja igra. Pisac nam prikazuje čime se on zabavljao u djetinjstvu. Pjesmu gradi na događajima kojima želi pokazati kako se djeca bez računala i modernih igračaka mogu lijepo zabavljati. Prikazuje nam i jednu pjesmicu koju su on i njegovi prijatelji pjevali za razonodu:

Kreni koru, pušći vodu Tele sisa mliko Po dolini, po gorini Po sljepačkoj torbetini!”

Koristi se riječima nerazumljivim za današnju mladež koje su kolnica, ornice i škljoca. U ovoj pjesmi nema rime a ritam je veseo, brz, dječji kao zaigrana djeca. Opisuje svakodnevne događaje u obitelji:

“Oca nema kod kuće, to znam. A djed nakon ručka spava. Moja baka sad pere suđe, I mene jako voli.”

Ima malo epiteta – “crvena škljoca”. Zbog ljepote stiha pisac vješto koristi inverziju “šibe vrbove”. Pjesma ima pet kitica i kao u većini njegovih pjesama stih je slobodan.

Rano sunce u šumi Ova pjesma u meni budi osjećaje slobode i prekrasnog života. Pjesma se sastoji od četiri pjesničke slike. U prvoj pjesničkoj slici motivi su: zelene krošnje i proljetni vjetar. Ta je pjesnička slika vizualna. Epitet je zelene krošnje, a personifikacija uleti proljetni vjetar. U drugoj pjesničkoj slici motivi su: tanke strelice i šuma. Personifikacija je: tanke strelice probodoše lišće. Ta je pjesnička slika također vizualna. U trećoj pjesničkoj slici motivi su: cvjetovi, listovi, male ptice i sunce. Epiteti su: rosnati i bijeli cvjetovi, a ima i inverzije: sunce veliko. U četvrtoj pjesničkoj slici motivi su: stabla, trava i rosa. Epitet je granatih stabala. U ovoj pjesničkoj slici ima i poredbe: “sjenke granatih stabala narisaše kao prsti” i “blista rosa kao suze”. Tema ove pjesme je Sunce koje se budi. Pjesnika je motivirala prekrasna slika Sunca koje se diže rano ujutro. Pjesma se sastoji od četiri kitice i 22 stiha. Stih je slobodan. Prva kitica je tercina, druga i treća kitica su šesterostih, a četvrta kitica je sedmerostih.

Nikad više Ova ljubavna pjesma je vrlo kratka, ali iznimno osjećajna i simbolična. Sastoji se od dvije pjesničke slike. Prva pjesnička slika ima motiv: rujni cvjetovi. Epitet je “rujni cvjetovi”. U ovoj nam pjesničkoj slici govori o prekidu sa svojom djevojkom – “Uvenuše rujni cvjetovi tvoje i moje ljubavi.” U drugoj pjesničkoj slici nam govori o svojoj žalosti zbog tog prekida:

“Nikad više Neću gledati Tvoja dva oka Duboka.”

Spretno se koristi inverzijom da bi dočarao atmosferu i ritam. Stih je slobodan.